Najwazniejsze informacje, które musisz znać o leasingu

Czym jest leasing

Przed zdecydowaniem, czy wybranie leasingu jest odpowiednie dla danej firmy trzeba dokładnie zapoznać się z jego definicją i charakterystyką. Zacznijmy więc od tego, że leasing obowiązuje od podpisania umowy przez firmę leasingową i klienta. Firmę leasingową nazywa się leasingodawcą, klienta – leasingobiorcą. Przed podpisaniem umowy klient musi jednak spełnić kilka warunków. Zalecane jest także to, aby każdy we własnym zakresie podjął się dokładnej analizy swojej firmy. Pozwoli mu to dokładnie ocenić, czy firma jest w stanie udźwignąć zobowiązanie finansowe, które niesie ze sobą prosty leasing. Może się bowiem okazać, że dotychczasowe przychody będą niewystarczające i podpisanie takiej umowy będzie zbyt niebezpieczne dla przyszłości firmy.

Konieczność spełnienia warunków

Po pierwsze, aby wziąć leasing klient musi prowadzić działalność gospodarczą. Po drugie, nie może być obciążony żadnymi kredytami. Firma musi także przynosić dochód, w przeciwnym razie firmy leasingowe uznają, że klient nie będzie w stanie dopełnić obowiązków leasingowych i nie zgodzą się na podpisanie umowy. Musi dostarczyć również wskazane przez firmę dokumenty – odpisy z ZUS i US, wykaz obrotów i inne. W ostatnim czasie firmy leasingowe wprowadzają także ofertę leasingu konsumenckiego, który mogą wziąć osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Okres leasingowania

Umowę na leasing podpisuje się zwykle na okres czterech – pięciu lat. W tym czasie firma klienta będzie mogła użytkować dany leasingowany przedmiot, jednak nie za darmo. Będzie musiała spłacać okresowe raty. Leasing pozwala na wpisywanie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej określone opłaty w zależności od tego, jaką umowę leasingową się podpisze.

Koszty prowadzenia działalności

Zacznijmy od leasingu operacyjnego, który jest zdecydowanie bardziej popularny. Po pierwsze, do kosztów wpisuje się opłatę wstępną, którą uiszcza się wraz z podpisaniem umowy. Po drugie, wpisuje się części kapitałową i odsetkową rat leasingowych. Jeśli chodzi o leasing finansowy to wpisuje się tylko część odsetkową raty wraz z odpisami amortyzacyjnymi danego środka trwałego. W leasingu finansowym jednak dodatkowo do kosztów klient wpisuje koszty odpisów amortyzacyjnych, gdyż w tym przypadku to oni odpowiadają za amortyzowanie środka trwałego.

Kilka faktów leasingowych

Podstawy leasingowe

Nie ma wątpliwości, iż leasing jest w tej chwili jedną z najczęściej wybieranych form finansowania i często korzystają z niego przedsiębiorcy zarówno posiadający mikroprzedsiębiorstwa, jak również ci, którzy prowadzą większe przedsiębiorstwa, a nawet korporacje, które bardzo często ekwipują własne siedziby w leasingowany sprzęt, z kolei dla swoich pracowników leasingują całe floty aut w leasing samochodów ciężarowych Kraków. Dla osób którym leasing jest obcy, jeśli w ogóle takie istnieją, ogólnikowo zaprezentujemy jego definicję. Leasing to porozumienie na piśmie, którą podpisują pomiędzy sobą przedsiębiorstwo leasingowe a także osoba z własną firmą. Na jej podstawie ci pierwsi oddają do użytkowania przedsiębiorcy pożądany przez niego przedmiot. Nie ma jednak nic za darmo, ponieważ w ramach umowy przedsiębiorca musi dokonywać określonych spłat ratalnych. Do wyboru ma dwa rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy, o których teraz powiemy dokładniej.

Leasing – jakie formy

Od niemal początku najbardziej popularnym rozwiązaniem od bardzo wielu lat jest leasing operacyjny. Zawiera się na niego ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasing urządzeń krakówleasingowych. Czemu? Dlatego, że jest to leasing, który oferuje korzystne warunki dla mnóstwa mikroprzedsiębiorców, a także ta forma leasingowania jest reklamowana w mediach masowych przez co, bardzo dużo klientów leasingowych może nie być świadomych funkcjonowania innego wyboru – leasingu finansowego. Leasing operacyjny cechuje się tym, że do kosztów wpisywane będą raty leasingowe do spółki z opłatą inicjalną. Istnieje w tym przypadku wykup, którego wartość jest zależna od tego jaki procent ceny początkowej pokryje się w trakcie umowy (minimum to czterdzieści procent). Jeśli natomiast mówimy o leasingu finansowym to w tej sytuacji w koszty działania firmy wpisuje się odsetkową wartość rat leasingowych wraz z odpisami amortyzacyjnymi, których w tym przypadku dokonuje przedsiębiorca. Nie ma tutaj także wykupu, gdyż w trakcie obowiązywania umowy przedsiębiorca musi w całości pokryć przedmiot. Jak widać, w pewnych sytuacjach pierwsza forma leasingowania może okazać się lepsza, a w innych druga – pamiętać trzeba jednak o tym, żeby wszystko porządnie przeanalizować.